Iranian Political Science Association
  • نشست علمی "بررسی چگونگی شکل گیری داعش و محیط راهبردی منطقه" در تاریخ 5/8/93 در محل انجمن علوم سیاسی ایران با حضور آقایان علی موجانی و دکتر محمود یزدان فام و با مدیریت نشست توسط دکتر علی مرشدی زاد برگزار شد. در این نشست اساتید محترم  تلاش کردند تا به تبین چرایی، موجودیت و اهداف داعش در خاورمیانه امروز بپردازند.

  • کارگروه علوم سیاسی خانه اندیشمندان علوم  انسانی با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند. برگزاری چهارمین جلسه از سلسله جلسات گپ و گفت با پیشکسوتان دانش سیاست در ایران با حضور دکتر منوچهر محمدی

  • انجمن علوم سیاسی ایران -شعبه خراسان- با همکاری گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می کند. نقد و بررسی آثار یرواند آبراهامیان با حضور دکتر محسن خلیلی، دکتر محمدعلی قائمی، دکتر محسن مدیر شانه چی و دکتر مهدی نجف زاده

  • سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با مشارکت انجمن علوم سیاسی ایران و تعداد دیگری از نهادها و سازمان های دولتی و غیر دولتی همایش ملی اعتدال را در سالن همایش های کتابخانه ملی روز چهارشنبه 28 آبان از ساعت 8 تا 17 برگزار می نماید.

  • سی و چهارمین شماره از مجله پژوهشنامه علوم سیاسی که توسط انجمن علوم سیاسی منتشر می شود با مقالاتی از دکتر غلامرضا کاشی، دکتر سید جواد طباطبایی، دکتر علی اکبر علیخانی و دکتر اصغر افتخاری و .. انتشار یافت. 

  • به دلیل درخواست اساتید و پژوهشگران برای تمدید مهلت ارسال چکیده و اصل مقالات به دبیرخانه همایش سالیانه انجمن علوم سیاسی ایران، مهلت ارسال چکیده و اصل مقالات به ترتیب تا اول آبان ماه و 10 آبان ماه تمدید شد 

  • کارگروه علوم سیاسی خانه اندیشمندان با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران سومین جلسه از سلسله جلسات گپ و گفت با پیشکسوتان دانش سیاست در ایران را با حضور جناب آقای دکتر عزت الله فولادوند و جناب آقای دکتر حسینعلی نوذری برگزار می کند.

    

  • گزارشی از اولین جلسه  نقد و بررسی رساله  دکتری در انجمن علوم سیاسی ایران که به بررسی رسالۀ « نسبت و رابطۀ اندیشۀ سیاسی متاقیزیکی و اندیشۀ سیاسی پسامتافیزیکی» اختصاص داشت. این جلسه در تاریخ سه شنبه 15/7/1393 با حضورآقایان دکتر سید علی محمودی و دکتر رضا نصیری حامد( نویسنده رساله) و جمعی از دانشجویان علاقه مند برگزار شد. در ادامه گزارش کوتاهی از این نشست آورده می شود.

  • انجمن علوم سیاسی ایران پیرو برنامه سلسله جلسات نقد و بررسی، کتاب حکمت، معرفت و سیاست در ایران با حضور مولف دکترمهدی فدایی مهربانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
   را با حضور دکتر احمد بستانی و  دکتر رضا اکبری نوری برگزار می کند.
    

  • اولین جلسه از سلسله جلسات نقد و بررسی رساله های دکتری تمام گرایش های علوم سیاسی و روابط بین الملل  با بررسی رساله "نسبت و رابطه اندیشه سیاسی متافیزیکی و اندیشه سیاسی پسامتافیزیکی" سه شنبه 15 مهرماه  ساعت 17در محل انجمن علوم سیاسی برگزار می گردد.
 1. محصولات انجمن
  پیوندهای تصویری