ایران در نقشه جهان

نشست تخصصی کودک همسری؛ ریشه ها، آسیب ها و سیاستگذاری ها

چهارشنبه بیست و سوم آبان ماه 1397

 

 

کمیته زنان انجمن علوم سیاسی ایران با مشارکت خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند

 

 

کودک همسری؛ ریشه ها، آسیب ها و سیاستگذاری ها 

 

 

سخنرانان

 

طیبه سیاوشی

نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی

 

کامیل احمدی

مردم شناسی و پژوهشگر حوزه کودک

 

 

دکتر محمود عباسی

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک

 

دکتر شیرین احمدنیا

استاد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

 

دکتر شیوا دولت آبادی

رئیس انجمن حمایت ازکودکان

 

دکتر سمیه طهماسبی 

فقیه و استاد دانشگاه

 

دکتر خدیجه توفیقیان

حقوق دان و استاد دانشگاه

 

 

زمان: پنج شنبه 24 آبان 1397 ساعت 16

 

مکان: خیابان نجات الهی، نبش خیابان ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن خیام