ایران در نقشه جهان

تمدید مهلت ارسال آثار به همایش وضعیت فکر سیاسی در ایران معاصر

سه شنبه چهارم آبان ماه 1395

 

 

 

 

دهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران 

 


وضعیت فکر سیاسی در ایران معاصر - بهمن ماه 1395

 


الف. وضعیت آموزش و پژوهش فکر سیاسی در ایران معاصر


1-وضعیت نهادهای آمورشی در حوزه اندیشه سیاسی 


-آسیب شناسی آموزش اندیشه سیاسی: بررسی گرایشهای تحصیلی اندیشه سیاسی در دانشگاه
- ارزش فکر سیاسی در محیط های دانشگاهی
- وضعیت فکر سیاسی در حوزه های علمیه
- فکر سیاسی و نهادهای آموزشی غیر رسمی – حاشیه ای در ایران معاصر 
2- فکر سیاسی و نهادهای پژوهشی در ایران معاصر


-بایسته ها و ضرورت های مطالعه و پژوهش در اندیشه سیاسی
- بررسی متون ترجمه در حوزه اندیشه سیاسی در ایران معاصر
-مترجمان و حوزه فکر سیاسی در ایران معاصر( آکادمیک و غیر اکادمیک)
-وضعیت نشریات علمی و پژوهشی در حوزه فکر سیاسی  ایران معاصر


ب. حوزه ها و قلمروهای فکر سیاسی در ایران معاصر


-فکر سیاسی و دانش های دینی(کلام، عرفان، فقه و ...)
-فکر سیاسی و دانش های مدرن ایران معاصر( جامعه شناسی، اقتصاد، روانشناسی و روابط بین الملل و ...)
- دوره‌های فکر سیاسی انتقادی در ایران معاصر
- فکر سیاسی و دولت مدرن در ایران معاصر
- فکر سیاسی و حکومت دینی 
- فکر سیاسی، سنت، مدرنیسم و پست مدرنیسم در ایران معاصر
- فکر سیاسی، مذهب و نواندیشی دینی در ایران معاصر
- فکر سیاسی و روشنفکری در ایران معاصر
- تحولات فکر سیاسی در ایران معاصر
-فکر سیاسی متفکران خارج از ایران
- نسبت فکر سیاسی در ایران معاصر و جریان های معاصر منطقه(جنبش های اسلامی و ...)
- فکر سیاسی و ملیت( قومیت، ناسیونالیسم و جهان وطنی)
- فکر سیاسی و جنبش های چپ در ایران معاصر
- نسبت فکر سیاسی در ایران معاصر با جریان های جهانی اندیشه


ج.روش شناسی و معرفت شناسی فکر سیاسی در ایران معاصر


-مکاتب و نحله‌های روش شناختی در فکر سیاسی ایران معاصر(تحلیل گفتمان، پدیدار شناسی، نشانه شناسی، هرمنوتیک، تحلیل محتوا، تحلیل پارادایمی و ...)
- نظریه سیاسی و ضد نظریه در فکر ایران معاصر
- آزاد اندیشی و فکر سیاسی در ایران معاصر
- رادیکالیسم مذهبی و فکر سیاسی در ایران معاصر
- پلورالیسم و فکر سیاسی در ایران معاصر
- اندیشه پسا استعماری و فکر سیاسی ایران معاصر 
- لیبرالیسم و فکر سیاسی در ایران معاصر


د-فکر سیاسی و حوزه های میان رشته‌ای


- الهیات و فکر سیاسی در ایران معاصر (الهیات سیاسی)
-تاریخ نگاری فکر سیاسی در ایران معاصر
-رابطه فقه و فکر سیاسی در ایران معاصر 
- رابطه ادبیات و فکر سیاسی در ایران معاصر
-رابطه فلسفه و فکر سیاسی در ایران معاصر
-رابطه هنر، زیبایی شناسی و فکر سیاسی در ایران معاصر
-فکر سیاسی در ایران معاصر و مطالعات حقوقی(حقوق اساسی، حقوق بین الملل، حقوق بشر و ...)
-رابطه قدرت و فکر سیاسی در ایران معاصر
-رابطه اقتصاد و فکر سیاسی در ایران معاصر
- رابطه جامعه شناسی و فکر سیاسی در ایران معاصر
- رابطه مطالعات بین المللی و فکر سیاسی در ایران معاصر
- رسانه‌های جمعی، فضای مجازی و فکر سیاسی ایران معاصر


نکات مهم در مورد ارسال آثار 


-چکیده ارسالی نهایتا 300 کلمه باشد. چکیده باید دارای بیان مسئله، سوال و کلید واژه باشد. عنوان دقیق دانشگاهی، ایمیل ارتباطی نویسنده به همراه شماره همراه در زیر چکیده نوشته شده باشد. 


-از هر نویسنده به صورت فردی و مشترک تنها یک چکیده و مقاله دریافت خواهد شد.


- نحوه رفرنس دهی در اصل مقالات باید به شکل درون متنی باشد.


- مقالات فقط از طریق  پست الکترونیک( ipsathought@gmail.com ) قابل دریافت خواهند بود. ارسال مقالات به دیگر نشانی انجمن علوم سیاسی ایران قابل قبول نخواهد بود.


- مهلت ارسال چکیده 1دی 1395 ----- مهلت ارسال اصل مقاله 1 بهمن 1395


آدرس شماره تماس دبیرخانه: تهران، خیابان انقلاب، خیابان لبافی نژاد، بین خیابان فخر رازی و خیابان دانشگاه، نبش کوچه انوری، پلاک، انجمن علوم سیاسی ایران- 66974140